רשלנות רפואית ללא נזק – יש דבר כזה?

רשלנות רפואית היא מושג מוכר בעולם המשפט והרפואה, המתייחס למצב שבו רופא או איש צוות רפואי אחר מתרשל במילוי תפקידו ובכך גורם לנזק לחולה. אך האם ייתכן מצב של רשלנות רפואית שלא גרמה לנזק בפועל? שאלה זו מעוררת דיון מעניין בהיבטים משפטיים ואתיים.

 

מהי רשלנות רפואית?

רשלנות רפואית מוגדרת כמצב שבו רופא או איש צוות רפואי סוטה מהסטנדרט המקובל של הטיפול הרפואי, ובכך גורם או עלול לגרום נזק לחולה. דוגמאות לרשלנות רפואית כוללות אבחון שגוי, טעות בניתוח, מתן תרופה לא מתאימה או במינון שגוי, אי ביצוע בדיקות נדרשות ועוד.

כדי שתביעת רשלנות רפואית תצליח בבית המשפט, על התובע להוכיח ארבעה יסודות: קיום חובת זהירות של הרופא כלפי החולה, הפרת חובה זו, גרימת נזק לחולה, וקשר סיבתי בין ההפרה לנזק. אם אחד מהיסודות הללו לא מתקיים, לא ניתן יהיה לקבוע שהייתה רשלנות רפואית.

רשלנות רפואית

 

רשלנות ללא נזק – האם זה אפשרי?

לכאורה, המונח "רשלנות רפואית ללא נזק" נשמע כמו סתירה פנימית. הרי ברגע שהוכח קיומה של רשלנות, לכאורה בהכרח נגרם גם נזק כלשהו לחולה. אולם מבחינה עקרונית ומעשית, ייתכנו מצבים שבהם התנהגות רשלנית של רופא לא הובילה לנזק של ממש.

נניח למשל מצב שבו רופא מבצע ניתוח בחולה מבלי לוודא את זהותו, ומתברר בדיעבד שבמקרה מדובר בחולה הנכון שהיה אמור לעבור את הניתוח. במקרה כזה, התנהגות הרופא הייתה רשלנית, שכן הפר את חובתו לוודא את זהות המנותח. אך בפועל, מכיוון שבוצע הניתוח הנכון בחולה הנכון, לא נגרם כל נזק.

דוגמה נוספת יכולה להיות מצב שבו רופא רושם לחולה מרשם לתרופה במינון גבוה מהמומלץ, אך הרוקח מזהה את הטעות ונותן לחולה את המינון הנכון. גם כאן, למרות הרשלנות של הרופא, בזכות ערנות הרוקח נמנע הנזק בפועל.

הרופא מבצע ניתוח

 

משמעויות אתיות ומשפטיות

מבחינה אתית, ברור שגם רשלנות רפואית שלא גרמה נזק בפועל היא דבר חמור ובלתי רצוי. על הרופא מוטלת חובה מוסרית ומקצועית לספק את הטיפול הטוב ביותר לחולה, ללא התרשלות. רשלנות כזו פוגעת באמון במערכת הרפואית ובוודאי איננה עולה בקנה אחד עם הקוד האתי של מקצוע הרפואה.

מנגד, מבחינה משפטית, רשלנות רפואית שלא גרמה נזק תתקשה לעמוד במבחן של תביעת רשלנות רפואית. כאמור, כדי שהתביעה תצליח יש צורך להוכיח נזק ממשי לחולה וקשר סיבתי בינו לבין ההתרשלות. רשלנות ללא נזק, גם אם תוכח, לא תזכה את החולה בפיצוי, פשוט כי אין לו על מה לתבוע פיצוי.

עם זאת, יש מקום לטענה שמוסדות ומערכת המשפט צריכים למצוא דרכים לטפל במקרים של רשלנות ללא נזק ברמה המערכתית, כדי למנוע את הישנותם בעתיד. למשל באמצעות הליכים משמעתיים, הכשרה מחודשת לצוות הרפואי, או אמצעי פיקוח ובקרה מוגברים.

בנוסף, אם חוויתם רשלנות רפואית בצורה מסוימת ואתם נזקקים לסיוע משפטי מקצועי, פנו אל עו"ד רשלנות רפואית בירושלים בכדי להבטיח ייצוג של איש מקצוע מומחה בתחום נזקי גוף.

 

לסיכום

המושג "רשלנות רפואית ללא נזק" מתאר מצב אפשרי אך בעייתי. מצד אחד, הוא חושף התנהלות בעייתית ולא ראויה של הצוות הרפואי. מצד שני, בהיעדר נזק ממשי לחולה הוא מעורר קושי להתמודד איתו באמצעים המשפטיים הקיימים.

אין ספק שהמטרה צריכה להיות מזעור הרשלנות הרפואית ככל הניתן, בין אם גרמה לנזק ובין אם לא. זאת באמצעות הקפדה על הסטנדרטים המקצועיים, שקיפות, בקרה ותקשורת טובה בין הרופא למטופל. יש לשאוף למצב שבו גם מקרי "כמעט רשלנות" ייחקרו וילמדו על מנת לשפר את איכות הטיפול הרפואי ובטיחותו.

השלכות אתיות ומשפטיות

אולי תאהבו גם את: