האם ניתן להגיש בקשה לשינוי גובה התשלום החודשי של פושט רגל?

חייב, נושה או נאמן רשאים להגיש בקשה לשינוי גובה התשלום החודשי בשלב פתיחת ההליכים או בשלב השיקום הכלכלי. במאמר זה נתייחס לתהליכים הנדרשים 

 

צו לשיקום כלכלי

חייב, מי שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל בגין חובות, מקבל בשלב מתקדם של התהליך צו לשיקום כלכלי במסגרתו הוא מחויב לשלם החזר חודשי שיועבר לקופת נשייה. אם יעמוד בתנאי הצו הוא יקבל הפטר – פטור מחלק מהחובות שבגללם נפתח ההליך נגדו. מדובר בסכום כסף שהחייב אינו יכול להחזיר.

עם זאת, בעת קבלת הצו לשיקום כלכלי, החייב, הנושים או הנאמן יכולים להגיש בקשה לשינוי התשלום החודשי המדובר. בקשה זאת מתבססת לרוב על מידע חדש או שינוי בנסיבות.

הבקשה יכולה להיות להפחתת ההחזר או הגדלתו והיא מתבצעת באמצעות בקשה לממונה על הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. בשלב זה עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי יכול לסייע לחייב להתמודד טוב יותר עם מצבו ולהביא לתשלום חובותיו.

 

חייב, נושה ונאמן

חובת תשלום חודשי מוגשת לחייב בשני שלבים: כאשר ניתן צו פתיחת ההליכים ולאחר מכן כאשר ניתן הצו לשיקום כלכלי. בקשה לשינוי התשלום החודשי בשלב צו פתיחת ההליכים תתבצע באמצעות ערעור לבית המשפט השלום עד 45 ימים מהיום בו נמסר הצו למבקש לשנותו (נאמן, נושים או חייב).

נושה הוא אדם או גוף כלכלי שחייבים לו כסף. אם חייב יוזם הליך פשיטת רגל המכונה הליך חדלון פירעון, הנושה יצטרך להגיש תביעת חוב לנאמן כדי לקבל את החוב בחזרה. נאמן הוא לרוב עורך דין מנוסה בהליכי חדלות פירעון שמונה לנהל הליכים אלה מטעם המדינה.

אם החוב גדול מ-153,152.17 ₪, הנאמן פועל בשמו של הממונה על הליכי חדלות פירעון. אם הוא נמוך מכך הוא פועל מטעם רשם ההוצאה לפועל. עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי ייצג את האינטרסים של לקוחו.

 

הליך הבקשה

בקשה לשינוי גובה התשלום החודשי בשלב השיקום הכלכלי תוגש לממונה על הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי. עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי המייצג את החייב או נציגו של נושה יכול להגיש את הבקשה באופן מקוון דרך ממשק "הממונט". חייב שאינו מיוצג או נושה שאינו מיוצג יכולים להגיש גם בקשה ידנית בו ינמקו ויצרפו מסמכים, בשני עותקים, למשרדי המחוז של הממונה בו מתנהל התיק.

 

הגשת בקשה מקוונת

באתר האינטרנט הייעודי יש לבחור ב"בקשות והפניות לממונה" ולאחר מכן לבחור בחלון החדש "בקשות ופניות לאחר מתן צו פתיחת הליכים". בחלון שיפתח יש להזין את מספר התיק שמופיע על גבי הצו ובמחוז המטפל ואז ללחוץ אישור. בהמשך יש למלא את הפרטים האישיים הנדרשים כולל שם מלא, מספר ת.ז, פרטי עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי (אם יש), פרטי התקשרות ולאשר "הבא".

יש לשים לב להנחיות בעת מילוי הבקשה ולצרף עובדות, נימוקים ומסמכים להצדקת שינוי החיוב החודשי, מסמך עמדת הנאמן, תצהיר התומך בבקשה. הממונה יעביר את החלטתו בתוך 30 ימים מהגשת הבקשה ואם יידרש על ידו מידע נוסף ההחלטה תימסר חודש לאחר שנמסרו הפרטים. ערעור נגד ההחלטה צריך אישור של בית משפט השלום המנהל את ההליך

פשיטת רגל

אולי תאהבו גם את: