מתי רצח נחשב כהריגה?

ככלל, תוצאתה של עבירת הריגה הינה מות הקורבן. עבירת הריגה עשויה להתרחש בכמה דרגות של חומרה, כאשר רצח הינה העבירה החמורה ביותר לפי חוק העונשין ואילו גרימת מוות ברשלנות הינה עבירת ההריגה הפחות חמורה, מבין עבירות ההריגה הקיימות.

 

דרגות החומרה של עבירות הריגה

עבירות הריגה מדורגות בד"כ לפי חומרתן. בשנת 2019 נשעתה רפורמה בעבירות המתה, אשר קבעה כי עבירות ההריגה השונות מדורגות לפי חומרתן ובהתייחס להתנהגות הנאשם. במסגרת עבירות ההריגה נכללות עבירות של רצח, רצח בנסיבות מחמירות, המתה בנסיבות אחריות מופחתת והמתה בקלות דעת. בהתאם לרפורמה שנעשתה, אם בעבר, מקרה מסוים הוגדר כהריגה, הרי שכיום ייתכן כי הוא יוגדר כרצח, באם מתלווה אליו כוונה תחילה.

רצח בנסיבות מחמירות יוגדר כך באם היו כוונה ותכנון מפורט בטרם בוצע המעשה. מדובר בעבירת ההמתה החמורה ביותר ולפיכך, עונש המאסר לרוב כולל תקופות זמן ממושכות, או במילים אחרות – עונש מאסר עולם. בהמתה בנסיבות אחריות מופחתת נלקחים בחשבון מצבים בהם המעשה בוצע ללא חשיבה של הנאשם על התוצאות של מעשיו ולפיכך, הענישה הניתנת על עבירות מסוג זה הינה מופחתת.

 

ההבדל בין רצח ובין הריגה

לא תמיד הגבול בין הריגה ובין רצח הינו ברור ולעיתים, ישנם דיונים בבית משפט שלא קל להכריע בהם האם המעשה שבוצע הינו נחשב כרצח או שמא נחשב כהריגה. בכדי לעשות סדר בין מה שנחשב לרצח ובין מה שנחשב להריגה, ניתן לעמוד על ההגדרה של כל אחד מהם באופן זה:

  1. רצח – הינו פשע אשר מוגדר כפעולה הגורמת ללקיחת חייו של אדם, כאשר האדם שביצע את המעשה, עשה זאת מתוך כוונה תחילה ולפיכך, מעשה זה נחשב כ " רצח בכוונה תחילה". מדובר בפשע החמור ביותר כלפי האנושות ובהיותו כזה, היחס והגישה כלפיו הינה חמורה ביותר ובהתאם לכך, גם הסנקציות והעונש הניתנים.
  2. הריגה – במעשה מסוג זה, האדם המואשם בביצוע המעשה עשה זאת ללא כוונה תחילה והמשמעות לכך היא שעל אף שגרם הוא להמתה של אדם אחר, אינו עשה זאת בזדון ולכן, אין להאשים אותו ברצח.

 

עד לביצועה של הרפורמה, היו שלוש עבירות עיקריות שהיו קשורות לסטואציה שבה אדם גרם למותו של אדם אחר, כאשר ההבדל ביניהן התייחס למצבו הנפשי של ההורג, בשעת המעשה. העבירה החמורה ביותר, רצח, הוגדרה ככזו רק במצבים בהם היה אפשר להוכיח כי הנאשם ביצע את מעשה ההריגה מתוך כוונה תחילה וכי למעשה לא קדמה התגרות מצד הקורבן (אשר הביאה לביצועו של המעשה).

בצד השני של חומרת מעשי ההרג, היתה ממוקמת עבירת מוות ברשלנות, אשר העונש הניתן בגינה היה בד"כ שלוש שנות מאסר. בכל שאר המצבים שבהם בוצעו מעשי הריגה, העונש הניתן בגינם לרוב הגיע, לכל היותר, ל 20 שנות מאסר.

למידע נוסף, מוזמנים לקרוא באתר פלילי עכשיו.

יד מחזיקה אקדח

אולי תאהבו גם את: