5 סיבות נפוצות לתביעות נגד בנקים

הבנקים הם מהגופים החזקים במשק, ומרבית האזרחים והעסקים תלויים בשירותיהם על מנת להתקיים.

מתוקף כך, לבנקים יש לא מעט חובות המעוגנות בחוק, אשר מתאימות למצבם הייחודי, כמו חובת אמון וחובת זהירות.

במקרים בהם הבנקים פועלים שלא כשורה, ניתן לתבוע אותם בעקבות פעילות זו.

אז מהן 5 הסיבות הנפוצות לתביעות כנגד בנקים? על כך בכתבה הבאה.

 

התנהלות במסגרת חובות

השירות המרכזי אותו מציעים הבנקים הוא כמובן שירות ההלוואות אשר מאפשר לכל לקוח לקחת הלוואה ולהחזיר אותה בתנאים שהבנק קובע. שירות זה מספק לבנקים את מרבית ההכנסות שלהם. במקרים בהם הלקוח לא מחזיר את חובותיו כנדרש, עלול הבנק להפעיל עליו סנקציות שונות כמו תביעות, עיקולים ואפילו צווי פינוי. עם זאת, חשוב לדעת כי גם כאשר החייב לא עומד בהחזר החובות שלו, לא כל פעולה שהבנק מבצע כנגדו היא מוצדקת וחוקית. ברור שבמקרים של חוב שקשה להחזיר כדאי לפנות לאפיק של הסדר חובות לבנקים, אך במקרים בהם הדבר מתדרדר לעימות משפטי, יכול הלקוח לתבוע את הבנק בשל התנהלותו.

 

פעילות כנגד ערבים

עוד מקרה בו לקוח יכול לתבוע את הבנק הוא במצב בו הבנק פועל כנגד הערב להלוואה. בלא מעט מקרים כאשר הבנק ייתן הלוואה ללקוח הוא יבקש ממנו לספק ערבים במקרה בו הלקוח לא יהיה מסוגל להחזיר את הלוואה. הסכם זה מאפשר לבנק לפועל גם כנגד הערב במצבים שונים. עם זאת, לאור מורכבות ורגישות הסיטואציה, חלות על הבנק חובות רבות ונהלים שונים בנוגע לפעילות מול ערבים. בלא מעט מקרים, התנהלות לא תקינה של הבנק, אי מסירת מידע בזמן או אי התחשבות בטענות שונות של הערבים יכולים להיות עילה לתביעה של הלקוח כנגד הבנק.

 

תביעות במקרים של הפעלת הוצאה לפועל

עוד מקרה בו הבנק יפנה לכלים משפטיים כנגד הלקוח הוא באמצעות הרשות להוצאה לפועל. לרשות להוצאה לפועל יש מגוון רחב של סמכויות להטלת סנקציות שונות על חייבים. סנקציות אלו הן קשות יותר מאלו שיכול להטיל הבנק והפגיעה שלהם בחיי החייבים היא חמורה יותר. על כן, במקרים כאלו קיימת לחייב אפשרות להגיש התנגדויות ותביעות שונות כנגד פעילויות של הבנק באמצעות הרשות להוצאה לפועל אשר נעשות שלא כדין או ללא התחשבות בטענות הלקוח.

 

הגבלות בעקבות משכנתא

גם במקרים של אי עמידה בתנאי המשכנתא יכול הבנק לפעול כנגד הלקוחות באמצעות הרשות להוצאה לפועל. על כן, גם במקרים כאלו קיימות ללקוח הזכות להתנגד ולהטיל ספק בחוקיות ונחיצות פעולות הבנק וכן לפעול לצמצום הנזק של פעולות אלו לחיי הלקוח.

 

הגבלת החשבון שלא כדין

במקרים בהם הלקוח לא מסוגל לפדות שיקים מחשבונו עקב חוסר באשראי, יפעל הבנק להגבלת החשבון ולהטלת הגבלות שונות על הלקוח. גם במקרים כאלו ניתן להיעזר בשירותו של עורך דין על מנת למנוע מהבנק לבחור בנתיב זה.

 

זכוכית מגדלת

אולי תאהבו גם את: